Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke županije
+385 1 4827 233

Tijela Udruge

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a sačinjavaju je svi redoviti članovi Udruge. Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Izvršni odbor Udruge. Ostala tijela Udruge su: Izvršni odbor, Nadzorni odbor Udruge I Stegovni sud Udruge.

IZVRŠNI ODBOR UDRUGE

 1. Marija Vražić
 2. Biserka Marchioli
 3.  Slavica Marinović
 4.  Nikola Dimić
 5. Jadranka Lovrenčić
 6. Ana Krhen

NADZORNI ODBOR UDRUGE

 1. Milica Ciganović
 2. Barbara Hunjek
 3. Ivan Fundek


STEGOVNI SUD UDRUGE

 1. Zdenka Grizelj
 2. Sanja Risović
 3. Zdenko Nesek

PARTNERI

Grad Zagreb – Gradski ured za branitelje


Zagrebačka županija - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb


Zajednica udruga hrvatskih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske


Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

KONTAKT

Tkalčićeva 33
Zagreb HR-10000

T: +385 1 4827 233
F: +385 1 4827 233